Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ» (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020)

Η τηλεδιδασκαλία θα είναι διαθέσιμη σε ειδική πολυμεσική εγγραφή μετά το τέλος κάθε μαθήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο μάθημα της Λειτουργικής, ότι η τηλεδιδασκαλία του μαθήματος, η οποία διεξάγεται κάθε Δευτέρα 09:00-11:00, θα είναι διαθέσιμη στο ΣΥΝΟΛΟ της σε ειδική πολυμεσική εγγραφή, η οποία θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, σε σύντομο χρόνο έπειτα από κάθε μάθημα.

Στο αρχείο της εγγραφής θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο σύνολό τους (α) τις παραδόσεις του διδάσκοντα,  (β) το υλικό που προβλήθηκε (π.χ. powerpoint), καθώς και (γ) τη συζήτηση. Συνεπώς, όσες και όσοι δεν είναι σε θέση να το παρακολουθήσουν σε ζωντανή αναμετάδοση καλύπτονται πλήρως με την αξιοποίηση της ανωτέρω πολυμεσικής εγγραφής.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας