Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.04.2020

Ανακοίνωση για το μάθημα "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ" με διδάσκοντα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Κατερέλο), Καθηγητή

Παρασκευή 20:20-22:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα τηλεδιδασκαλίας

To προπτυχιακό μάθημα "Θεολογία των Θρησκειών" με διδάσκοντα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Κατερέλο), Καθηγητή θα πραγματοποιείται εφεξής κάθε Παρασκευή 20:20-22:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα τηλεδιδασκαλίας: www.soctheol.uoa.gr/e-learning.html.

Από το Γραφείο του Διδάσκοντα