Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.10.2018

Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Τσιτσίγκος / Ημέρες και Ώρες Γραφείου χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19

Τετάρτη 12:30-13:00 και Παρασκευή 12:00-13:00 στο Γραφείο του διδάσκοντα

Ώρες υποδοχής φοιτητών στο Γραφείο

ΤΕΤΑΡΤΗ: 12:30-13:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12.00-13.00

Σπυρίδων Κ. Τσιτσίγκος
Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ