Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.12.2020

CIVIS AMBASSADOR CALL_DECEMBER 2020

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 20η Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των CIVIS Ambassadors, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 20η Ιανουαρίου 2021.

CIVIS AMBASSADORS CALL_DECEMBER 2020

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος