Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.11.2020

Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και σύμφωνα με την υπ´ Αριθμ. 160442/Ζ1/24 Νοεμβρίου 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 5200 Β’) του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που αφορά στη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σας ενημερώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναβάλλονται προς το παρόν. 

Η νέα ημερομηνία εξετάσεων θα οριστεί κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθούν πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος