Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.06.2020

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού με συγκεκριμένο υπάλληλο) και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, μέσω του gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας