Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.04.2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-7 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αφορά ιδιαιτέρως:

  • Φοιτητές και προσωπικό Α.Ε.Ι.
  • Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων) 
  • Επαγγελματίες του χώρου της υγείας (ανεξαρτήτως επιστημονικού ή εργασιακού αντικειμένου).
  • Ενδιαφερόμενα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας (κατά σειρά προτεραιότητας κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης)

Η ψυχοσωματική επιβάρυνση στα άτομα των συγχρόνων κοινωνιών έχει αυξηθεί δραματικά στις άκρως πιεστικές συνθήκες του «πολέμου» κατά του SARS-COV-2 και της νόσου COVID-19, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προβλημάτων που απειλούν τη διατήρηση της ψυχοσωματικής λειτουργικότητας και υγείας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επανειλημμένως και με πολλούς τρόπους εκδηλώσει την υποστήριξή του προς τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Με στόχο τη συμβολή στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας, το Κέντρο Αξιολογικής Μελέτης Ψυχοσωματικής Υγείας (ΚΕΑΜΨΥ) του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει δωρεάν, μέσω τηλεκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα «Αξιολογικής Ψυχοσωματικής Συμβουλευτικής» διάρκειας 12 ωρών σε εντατική  μορφή, στο πλαίσιο της Ειδίκευσης «Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" του Τμήματος, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη αξιολογικών δεξιοτήτων που έχει δειχθεί ότι σχετίζονται με την ενίσχυση της ψυχοσωματικής λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, μέσω της ενδυνάμωσης των θετικών/λειτουργικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος.

Τα παραπάνω Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι προσφορά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση κάθε Επιστημονικής γνώσης που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Τα ειδικά αυτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν σε Εφαρμογή Συγχρονικής Εκπαίδευσης οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως επιστημονικού αντικειμένου, αλλά και κάθε επαγγελματίας του χώρου της υγείας ανεξαρτήτως επιστημονικού ή εργασιακού αντικειμένου. Μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν 70-100 άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων θα καθορίζεται από την διαθεσιμότητα θέσεων, και θα επιλέγονται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης παρακολούθησης.

Για την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2020 οι Εκπαιδευτικές Συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βασιλειάδου μέσω τηλεκπαίδευσης και σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 11 Απριλίου: 5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 2 Μαΐου:       5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 23 Μαΐου:     5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 6 Ιουνίου:      5.00μμ – 8.00μμ

Υποβολή αιτήσεων: 1-7 Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση keampsy.nkua@gmail.com