Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.04.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07/04/2020 (ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

1. Η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Αξιολογική Ψυχοσωματική Συμβουλευτική" μετατίθεται στις 2 Μαΐου (Σάββατο)

2. Παρακαλούνται MONON όσοι δεν έχουν στείλει πλήρες ονοματεπώνυμο, είδος πτυχίου (αν υπάρχει) και επάγγελμα (αν υπάρχει) να τα αποστείλουν το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 09/04/2020, ώρα 22:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση keampsy.nkua@gmail.com

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι αιτούντες θα λάβουν ηλεκτρονική ενημέρωση σε σχέση με την αποδοχή της αίτησης τους καθώς και οδηγίες παρακολούθησης μέσω τηλεδιδασκαλίας.

2. Θα χορηγηθεί πιστοποίηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. www.soctheol.uoa.gr για κάθε σχετική ενημέρωση.

Από τη Διεύθυνση του
Προγράμματος