Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.11.2020

Ενημερωτικό Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00-18:30, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Teams

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό webinar με θέμα «Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος προς εύρεση εργασίας».

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 17:00-18:30, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Teams.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyMWRkYmQtZTU3Ny00NjdmLWIyNmUtN2VlZmY4ZmJhZmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22406a174b-e315-48bd-aa0a-cdaddc44250b%22%2c%22Oid%22%3a%2277f1417f-cec1-4d94-ab67-7c5a4919be7c%22%7d

O σκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού σεμιναρίου είναι να δοθούν πληροφορίες και κατευθύνσεις σε φοιτητές και αποφοίτους για το πώς θα πρέπει να είναι σωστά δομημένο ένα βιογραφικό σημείωμα.

Για τις οδηγίες πατήστε εδώ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος