Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.11.2019

ERASMUS+ / CIVIS - Θυρίδα Ενημέρωσης - Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ERASMUS+ 2019-20: Essential documentation, applications and newsfeed

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα συνεργασία με σημαντικά ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

- Περισσότερα:

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

Institutional Erasmus Code: 
G ATHINE01

   

Erasmus+ is the EU programme for education, training, youth and sport. Having started from 2014, the programme focuses on formal and informal learning across EU borders to improve the skills and employability of students, educators and workers. It reflects the priorities of the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives.

- More:

http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Υπεύθυνοι ERASMUS+ για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

ERASMUS+ Supervisors at the Department of Social Theology

  

Professor Sotirios Despotis
Τel-Fax: (+30) 210 727 5824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Webpage

           Associate Professor Kyriaki (Kirki) Kefalea
Τel-Fax: (+30) 210 727 5817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Webpage

Αναρτήσεις Θυρίδας ERASMUS+  / CIVIS Newsfeed