Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.05.2020

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αναφέρεται στο πώς διαμορφώθηκε η σχέση των Φοιτητών του ΕΚΠΑ με την Εκκλησία και τη Θρησκεία κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω κορονοϊού.

Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του ΕΚΠΑ να αποτυπώσει και να αξιολογήσει τις συνέπειες της πρωτόγνωρης για τον σύγχρονο Κόσμο Πανδημίας, καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ανώνυμο και αφορά αυστηρά σε ερευνητικούς σκοπούς. Αναφέρεται στο πώς διαμορφώθηκε η σχέση των Φοιτητών του ΕΚΠΑ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψ. Διδακτόρων, μεταδιδακτόρων) με την Εκκλησία και τη Θρησκεία κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Η συμπλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνον αυτή την εβδομάδα, διαρκεί μόλις 20 λεπτά και θα συνεισφέρει στην εξαγωγή εξαιρετικά γόνιμων συμπερασμάτων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία (Σ. Δεσπότης, Β. Φανάρας)