Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.12.2020

Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/βαρήκοων ατόμων με υπηρεσίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία κωφών, βαρήκοων ατόμων με υπηρεσίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων μέσω του προγράμματος της εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAYSERVICE), για να λάβετε γνώση και για τις ενέργειές σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος