Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.01.2022

Kρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Αναστασίας Γιουβάνη

26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84 Άνω Ιλίσια)

                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Αναστασίας Γιουβάνη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84  Άνω Ιλίσια).


                                +Ο Κρήνης Κύριλλος (Κατερέλος)

 

                                                                                                              *(υπογραφή)

                                                                                                                 Πρόεδρος

                                                                                               του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

                                                                                                          και Θρησκειολογίας

                                                                                                            Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

*Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Tμήματος και η διεκπεραίωσή του γίνεται ηλεκτρονικά

 

Πρόσκληση για την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Αναστασίας Γιουβάνη

Από τη Γραμματεία του Τμήματος