Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.12.2020

Kρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ἐργασίας και προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Απόστολου-Εμμανουήλ Ρόκα

18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 13.00, μέσω της εφαρμογής e-presence

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Απόστολου-Εμμανουήλ Ρόκα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 13:00, μέσω της εφαρμογής e-presence (https://www.epresence.gr).

 

                                                     Ο Πρόεδρος
                                  του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
                                               και Θρησκειολογίας

                                                                                                                  *(υπογραφή)

                                                                                                  + Ο Αβύδου Κύριλλος (Κατερέλος)

                                                                                                                  Καθηγητής

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος

 

Πρόσκληση για την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ἐργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Απόστολου-Εμμανουήλ Ρόκα  

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος