Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.11.2020

ΚΥΑ για παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων

έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτεται η κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020»(Β΄5255), στην οποία προβλέπεται η παράταση ισχύος των μέτρων έως 7 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΥΑ(Β΄5255)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος