Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.03.2019

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διδασκαλίας Α Εξαμήνου 2019 των Π.Μ.Σ. "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ" - "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" - "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ"

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 25.02.19 σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ειδικές ανακοινώσεις που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανάρτησης

   

Π.Μ.Σ. "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ"

Π.Μ.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ"