Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.02.2020

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α2020 ΕΞΑΜΗΝΟΥ του Π.Μ.Σ. "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ"

Τα μαθήματα ξεκινούν από 3 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α2020 ΕΞΑΜΗΝΟΥ του Π.Μ.Σ. "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ": http://bit.do/fxgRF

Τα μαθήματα ξεκινούν από 3 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος