Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.02.2019

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διδασκαλίας Γ Εξαμήνου 2019 Π.Μ.Σ. "ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 25.02.19 σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ειδικές ανακοινώσεις που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανάρτησης

   

Από τη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος