Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.11.2020

ΝΕΟ: Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στα Α.Ε.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικά, υπάρχει αναφορά για τα ΑΕΙ σχετικά με:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΡΩΣΧ46ΜΤΛΗ-Κ26

Από τη Γραμματεία του Τμήματος