Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.12.2021

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο κεντρικό αμφιθέατρο της Θεολογίας «Χρυσόστομος Παπαδόπουλος».

Κάθε ορκιζόμενος/η μπορεί να συνοδεύεται από ένα (1) συγγενικό ή φιλικό άτομο. Παρακαλούμε, όπως στείλετε στο mail της Γραμματείας (secr[at]soctheol.uoa[dot]gr) μέχρι και τις 11-1-2022 το όνομα του συνοδού σας.

Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο της ορκωμοσίας τρία τέταρτα νωρίτερα και η πρόσβαση στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί από την κεντρική είσοδο για τον σχετικό έλεγχο και την τήρηση των μέτρων της διαδικασίας.

Οι ορκιζόμενοι και όσοι θα παρευρεθούν στην τελετή, κατά την είσοδό τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (rapid test έως 48 ώρες ή PCR έως 72 ώρες πριν την έναρξη της τελετής).

- Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

 

Τεύχος B’ 4577/03.10.2021 Παράρτημα 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

- Οι τελετές αποφοίτησης/ορκωμοσίας σπουδαστών/φοιτητών των εκπαιδευτικών δομών διεξάγονται είτε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εσωτερικούς χώρους με φυσικό αερισμό.

- Η είσοδος διδακτικού και λοιπού προσωπικού, σπουδαστών/φοιτητών, και επισκεπτών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού [μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση], είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.

-Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

 

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2021

Από τη Γραμματεία