Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.01.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Διάρκεια εξεταστικής: 25 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου 2021

- Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΧΡΗΣΙΜΑ!

- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και διδακτική επάρκεια ακαδημαϊκού έτους 2020-21 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

- Κατευθυντήριες οδηγίες εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) από τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Ε.Κ.Π.Α. (Στοιχεία επικοινωνίας: https://access.uoa.gr/contact/)

- Η εγγραφή σας στην κοινότητα του Τμήματος στο VIBER [e-Studies_Soctheol_NKUA] για την τηλεκπαίδευση και την έρευνας εξ αποστάσεως συνιστάται (εγγραφή με μήνυμα στο: 694 630 3954) συνιστάται ιδιαιτέρως για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με την εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος