Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.04.2017

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών - Programme of Undergraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Academic year 2016-17

O προπτυχιακός κύκλος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα διδασκόμενα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ), β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΠΙ), και γ) Τα προαιρετικά μαθήματα (ΠΡΟ). Επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.

Είσοδος στη Θυρίδα ενημέρωσης του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)


 Πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας - Enquiries about the content of this webpage

Σύμβουλοι Φοιτητών και Σπουδών Τμήματος

 

 

  

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα


Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

  

- Ξεκινώντας: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Εφαρμογές

         

Θυρίδα ενημέρωσης και ανακοινώσεων