Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 2019-2020 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α

Ανακοίνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 2019-2020 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α.: http://bit.do/faWmS

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση της 15ης Συνέλευσης του Τμήματος  Κοινωνικής  Θεολογίας και Θρησκειολογίας της 23ης  Ιουλίου  2019 ισχύει για όλους τους φοιτητές/τριες, οι οποίοι βρίσκονται σε ενεργά εξάμηνα έως και τους εισαχθέντες ακαδ. έτους 2016-2017.

Για τους φοιτητές/τριες, με έτος εισαγωγής έως και το 2015-2016 θα ισχύσει το ενδεικτικό μεταβατικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ακαδ. έτους 2018-2019 με διάρκεια αποκλειστικά ενός (παρόντος) ακαδημαϊκού έτους (=τριών εξεταστικών περιόδων).

 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος

