Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.02.2018

Προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών από την κληρονομία Θ. Μανούση

για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ και διδακτορικό) και για τα Παν/κά έτη 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13

Το Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει  υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ και διδακτορικό) από τα έσοδα του Κληρ. Θ. Μανούση για τα Παν/κά έτη 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

Αίτηση μεταπτυχιακών

'Εντυπο αναζήτησης ποινικού μητρώου

Υπεύθυνη δήλωση μεταπτυχιακών

Μεταπτυχιακά 2009 - 2010

Μεταπτυχιακά 2010 - 2011

Μεταπτυχιακά 2011 - 2012

Μεταπτυχιακά 2012 - 2013