Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.12.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή των Εργαστηρίων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 12/12/2020 και ώρα 14.00 μμ στη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή των Εργαστηρίων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδσιτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με την επωνυμία:
(1) «Εργαστήριο Θρησκειολογίας»
(2) «Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών»
(3) Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής
Αγωγής