Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.01.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία" ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Υποβολή αιτήσεων: Από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΦΕΚ 4317, τ. Β΄ (ΑΔΑ: ΩΞΔΠ46ΨΖ2Ν-Ι34)
   
 • Υποβολή αιτήσεων: Από  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Πληροφορίες: 210-7275712, 210-7275847 (ώρες Γραμματείας),
  210-7275823 (3-5μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή).
 • Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 7 Δεκεμβρίου 2018) στη διεύθυνση:
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Π.Μ.Σ. «ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ»
  Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια,Τηλ. 210-727-5712, 5847
     

Γενικά. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θρησκειολογία» (το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Θρησκειολογία» (Master of Arts (MA) in Study of Religion) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

(1) Θρησκειολογία – Study of Religion

(2) Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions

(3) Θρησκευτική Λογοτεχνία και ΤέχνηReligious Literature and Art

Η Ειδίκευση Θρησκειολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική

Η Ειδίκευση Βιοηθική των θρησκειών περιέχει την Θεματική ενότητα: Βιοηθική των θρησκειών.

Η Ειδίκευση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει την Θεματική ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη.

Αναλυτικές πληροφορίες (Προκήρυξη, Αίτηση, Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) είναι  διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

 ΘΥΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ