Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.01.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Υποβολή αιτήσεων: Από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΦΕΚ 4173, τ.Β΄ (ΑΔΑ: ΩΛΝΕ46ΨΖ2Ν-6Θ1)
   
 • Υποβολή αιτήσεων: Από  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Πληροφορίες: 210-7275712, 210-7275847 (ώρες Γραμματείας),
  210-7275823 (3-5μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή).
 • Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 7 Δεκεμβρίου 2018) στη διεύθυνση:
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
  Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια,Τηλ. 210-727-5712, 5847
     

Γενικά. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» (το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»  (Master of Arts (MA) in Social Theology and Human Sciences) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

(1)Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική (Axiological Anthropology  and Neuroethics)

            (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η Ειδίκευση αυτή δεν θα δεχθεί αιτήσεις για το ακαδ. έτος 2018-2019)

(2) Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία (Communicative Theology, Religious Education, Pastoral Theology and Pastoral Psychology)

(3) Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)

Η Ειδίκευση Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική περιέχει την Θεματική ενότητα: Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική.

Η Ειδίκευση Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Επικοινωνιακή Θεολογία, Θεωρίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ηθικές πρακτικές της Θεολογικής και Κοσμικής Επικοινωνίας, Θεολογία του Κινηματογράφου, Β: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Γ: Ποιμαντική Θεολογία, Δ: Ποιμαντική Ψυχολογία.

Η Ειδίκευση Κανονικό Δίκαιο περιέχει τη Θεματική ενότητα Κανονικό Δίκαιο.

Αναλυτικές πληροφορίες (Προκήρυξη, Αίτηση, Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) είναι  διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΘΥΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ