Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.01.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού" ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Υποβολή αιτήσεων: Από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΦΕΚ 4317, τ.Β΄(ΑΔΑ: 6ΘΡΒ46ΨΖ2Ν-Α0Ρ)

 

 

 
 • Υποβολή αιτήσεων: Από  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 [ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ!] Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Πληροφορίες: 210-7275712, 210-7275847 (ώρες Γραμματείας),
  210-7275823 (3-5μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή).
 • Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 7 Δεκεμβρίου 2018) στη διεύθυνση:
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
  ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
  Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια,Τηλ. 210-727-5712, 5847
     

Γενικά. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» (το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Πηγές, την Λατρεία και τον Διαπολιτισμικό Βίο του Χριστιανισμού» (Master of Arts (MA) in Sources, Worship, and the Intercultural Life of Christianity) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

(1) Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου / Bible and the Mediterranean Intercultural Life

(2) Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία / Patrology, Church Literature, Church History, and Dogmatic Theology

(3) Λειτουργική-Αγιολογία / Liturgics-Hagiology

Η Ειδίκευση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου περιέχει τη Θεματική ενότητα: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.

Η Ειδίκευση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία.

Η Ειδίκευση Λειτουργική-Αγιολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία.

Αναλυτικές πληροφορίες (Προκήρυξη, Αίτηση, Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) είναι  διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/.

ΘΥΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ