Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.06.2020

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοίνωση

 Η  αίτηση  και  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στη  Γραμματεία  του Τμήματος  Κοινωνικής  Θεολογίας από  1  έως 15  Νοεμβρίου 2020, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας