Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ειδική ανακοίνωση

Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ).