Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ

Ειδική ανακοίνωση

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.