Αρχική σελίδα » Εκδόσεις και πολυμεσικές Παραγωγές

Εκδόσεις Πρακτικών Συνεδρίων και Ημερίδων

       Τίτλος: The Song of Songs in Jewish and Christian Literature
ISBN: 978-618-84068-1-0
Information: Athens, 19.10.2016, Dourouteio Centre
Language: English
- Full Text
     
    Τίτλος: Συζητώντας με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και τον René Girard
ISBN: 978-618-84068-2-7
Πληροφορίες: Αθήνα, 2019
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο
     
    

Τίτλος: Ο Απόστολος Παύλος: 1950 χρόνια από το μαρτύριό του
ISBN: 978-960-86522-2-4
Πληροφορίες: Πύργος-Αμαλιάδα, 11-12 Φεβρουαρίου 2017
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο

     
 

Τίτλος: Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Θρησκευτικές Κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων"
ISBN: 978-618-84068-4-1
Πληροφορίες: Αθήνα, 15-16 Φεβρουαρίου 2018
Γλώσσα: Ελληνική
- Πλήρες κείμενο

Πολυμεσικές Παραγωγές

     

SOCTHEOL PRIME. Η επίσημη παρουσία στο YouTube του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. H σελίδα ενημερώνεται τακτικά με πολυμεσικές παραγωγές από επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος.

- Είσοδος στον εκπαιδευτικό δίαυλο SOCTHEOL PRIME

     

 Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό

   

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-20
- Πλήρες κείμενο

Study Guide 2019-20
- Full Text

     
 

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-18
Study Guide 2017-18

Πληροφορίες: Ελληνικά και Αγγλικά (Greek and English)
- Πλήρες κείμενο

     
    

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-17
Study Guide 2016-17
Πληροφορίες: Ελληνικά και Αγγλικά (Greek and English)
- Πλήρες κείμενο

     

 Υπό έκδοση

- Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Το Ολοκαύτωμα: Διαχρονικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», το οποίο διοργανώθηκε 3 έως 5 Οκτωβρίου 2017 από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στο πλαίσιο των εορτασμών των 180 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη EUNIC (τα Μορφωτικά Ινστιτούτα Ευρωπαϊκών Κρατών).

- Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα", το οποίο διοργαώνθηκε 13 έως 16 Φεβρουαρίου 2019 στη Μεγάλη Αίθουσα, το Αμφιθέατρο "Ἀλκης Αργυριάδης" και την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου "Κωστής Παλαμάς" του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και στο Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης" του Δήμου Αθηναίων, με πρωτοβουλία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

- Πρακτικά του Α΄ Θερινού Πανεπιστημίου με θέμα "Θρησκείες και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο", το οποιο διοργανώθηκε 5 έως 8 Ιουλίου 2018 στο νησί της Άνδρου από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας