Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δεσπότης Σωτήριος, Καθηγητής

Δεσπότης Σωτήριος, Καθηγητής

    

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

  

         
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση "Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου"

      

Σας καλωσορίζουμε στην Ειδίκευση «Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού", το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδική ιστοσελίδα: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/

Πληροφορίες: 210-7275731, 210-7275847 (ώρες Γραμματείας),
210-7275823 (3-5μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή).

     
 • "Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου" - Εκπαιδευτική Περιήγηση

    Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, δίδεται η ευκαιρία γνωριμίας με το πολιτιστικό κλίμα το οποίο συνάντησε δημιουργικά ο Χριστιανισμός κατά την "σπορά" του στον ευρωπαϊκό χώρο.
     

Σύντομη αναφορά

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1968. Τελείωσα το Γυμνάσιο της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και το Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών. Εισήλθα δεύτερος στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1986, από όπου έλαβα το πτυχίο τον Ιούλιο του 1990. Παράλληλα σπούδασα Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή Μουσική στο Ωδείο Σκαλκώτα, από όπου έλαβα το αντίστοιχο Δίπλωμα τον Ιούλιο του 1989 με βαθμό άριστα, διατελώντας μέλος και σολίστ της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας υπό την διεύθυνση του κ. Λ. Αγγελοπούλου. Είμαι έγγαμος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 φοίτησα στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Τομέα Βιβλικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούνιο του 1991 συμμετείχα στο 12ο ετήσιο θεολογικό Σεμινάριο του ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο CHAMBESY, GENEVE. Ακολούθως το Σεπτέμβριο του 1991 συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Γερμανία. Φοίτησα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Gutenberg του Mainz, παρακολουθώντας Παραδόσεις και Σεμινάρια σχετικά με την Ερμηνεία και τη Θεολογία της Καινής Διαθήκης.

Το Μάρτιο του 1996 διορίστηκα καθηγητής του μαθήματος των Ορθοδόξων Θρησκευτικών στα Γερμανικά Σχολεία του Κρατιδίου της Έσσης. Τον Απρίλιο του 1997 κατέθεσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την μεταπτυχιακή μου Εργασία με θέμα «Η Έννοια του όρου ‘Αρνίον’ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη (Ιστορική και Ερμηνευτική Προσέγγισις)» και έλαβα το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση Βιβλικών Σπουδών με βαθμό Άριστα. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1999 υπέβαλα τη διδακτορική μου διατριβή στο ίδιο τμήμα με θέμα «Η Επουράνιος Λατρεία στα Αποκ. 4-5» και αναγορεύτηκα διδάκτωρ θεολογίας.

Τον Ιανουάριο του 1999 διορίστηκα από το Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως (Σύμβουλος Εκπαιδεύσεως) σε ό,τι αφορά το μάθημα των Ορθοδόξων Θρησκευτικών στο Υπουργείο Πολιτισμού του Κρατιδίου της Έσσης, με την εξουσιοδότηση να συντάξω τα αναλυτικά Προγράμματα της διδασκαλίας τού ιδίου μαθήματος στις δύο βαθμίδες του γερμανικού Γυμνάσιου, ενώ έγινα παράλληλα μέλος τού Μητροπολιτικού Συμβουλίου Παιδείας. Τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος αυτού για τη δεύτερη βαθμίδα τού Γυμνασίου (Sekundarstufe II), εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον Ιανουάριο του 2000. Παράλληλα συνέταξα σχολικά εγχειρίδια στην Γερμανική Γλώσσα («Βiblische Geschichten, erzählt nach der Interpretation der Kirchenväter», «Orthodoxie als Lebensweg») για τις πρώτες και μεσαίες βαθμίδες της γερμανικής σχολικής εκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται στην Κατήχηση γερμανών Νέων στην Ορθοδοξία.

Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια της παραμονής μου στην Γερμανία οργάνωσα και διηύθυνα τη Χορωδία και Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Wiesbaden, δίνοντας συναυλίες στο κρατίδιο της Έσσης. Διετέλεσα, επίσης, μέλος του Συμβουλίου των Εκκλησιών (ACK) της ιδίας Πόλης, δίνοντας διαλέξεις σχετικά με την Ορθοδοξία στην περιοχή του κρατιδίου τής Έσσης. Το έτος 2000 επιμελήθηκα τις ιστοσελίδες της ιδίας Ενορίας στο Διαδίκτυο, παρουσιάζοντας στη γερμανική γλώσσα την ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή της τοπικής Εκκλησίας (http://www.heiliger-georgios-wiesbaden.de). Η προσπάθεια αυτή εκτιμήθηκε από την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Γερμανίας ως η συνοπτικότερη και περιεκτικότερη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο γερμανόφωνο χώρο.

Το Μάιο 2001 εξελέγην Λέκτορας του Τμήματος της Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης». Από τότε διδάσκω το υποχρεωτικό μάθημα της «Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ.Δ.» και από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το υποχρεωτικό κατ’ επιλογή μάθημα της «Ερμηνείας και Θεολογίας της Κ.Δ.» και το υποχρεωτικό της «Ερμηνείας και Ερμηνευτικής». Διδάσκω, επίσης, το προαιρετικό «Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών», ενώ στο μεταπτυχιακό κύκλο Σπουδών διδάσκω τα μαθήματα «Ερμηνεία της Κ.Δ.» και «Χριστολογία της Κ.Δ.».

Στις 4 Φεβρουαρίου 2003 διορίστηκα από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο Αναπληρωματικό Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, από την οποία και ορίστηκα υπεύθυνος της κριτικής έκδοσης του Εκκλησιαστικού Κειμένου της Κ.Δ. Κατόπιν πρόσκλησης του Γραφείου Νεότητος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών χρημάτισα εισηγητής σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης των Κατηχητών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ηλιούπολη: 16-17 Νοεμβρίου 2002 – Βουλιαγμένη: Μάιος 2003) με θέματα παρεμφερή με το γνωστικό μου αντικείμενο («Ο Ιησούς Χριστός ως Πρότυπο Κατηχητή και Διδασκάλου», «Θεός αν είσαι γιατί δε μας λυπάσαι: Πόλεμος και Ειρήνη κατά την Αγία Γραφή»). στο Α’ έτος του Φροντιστηρίου Κατηχητών Αποστολικής Διακονίας εισηγούμαι τα έξι τελευταία χρόνια θέματα, τα οποία αφορούν στην Κ.Δ. Στις 24 Μαρτίου 2004 ορίστηκα Εκπρόσωπος της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας σε θεολογικά συνέδρια και στους θεολογικούς διαλόγους.

Παράλληλα είχα την εξής ερευνητική δραστηριότητα: Συμμετοχή στο διεθνές Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε 11-14 Νοεμβρίου 2001 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλο «The Septuagint in Biblical Studies and the Church». Συμμετοχή στην ΙΑ’ Σύναξη Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Η Πνευματική Παρακαταθήκη του Απ. Παύλου, Οι Ποιμαντικές Επιστολές Λευκάδα 25-28 Σεπτεμβρίου 2003 και Εισήγηση με θέμα: «Η Χριστολογία των Ποιμαντικών Επιστολών». Συμμετοχή στο Ε’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχὠν Ιερών Μητροπόλεων «Ιερουργείν το Ευαγγέλιον», Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία, 2-5 Νοεμβρίου 2003 Ιερόν Προσκύνημα Αγίου Ιωάννου του Ρώσου (Ν. Προκόπιον Ευβοίας) και Εισήγηση με θέμα: «Οι Μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και η χρήση τους στη Λατρεία».

Επιμελήθηκα, επίσης, την έκδοση του βιβλίου του κυρού καθηγ. Ι. Παναγοπούλου, Η Ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων, Τόμος Β’ (4ος –5ος αι.), Αθήνα: Άθως 2004 και συμμετείχα στη συγγραφή Κυριακοδρομίου, το οποίο επιμελήθηκε ο κυρός καθ. Σ. Αγουρίδης: (ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ Γραπτά Κηρύγματα βιβλικών θεολόγων στα ευαγγελικά Αναγνώσματα ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ 2011 99-135. 473-489).

Τον Μάιο 2004 εκλέχτηκα από την Κοσμητεία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), και επιπλέον ορίστηκα Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Η Ορθοδοξία στον 20ο Αιώνα» (ΟΡΘ 51) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», θέση την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα. Το επόμενο έτος ορίστηκα επιπλέον Συντονιστής της Ενότητας «Ορθοδοξία και Πολιτισμός» (ΟΡΘ 61). Παράλληλα ορίστηκα μέλος της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΣΕΠ, επιβλέπων Καθηγητής σε αρκετές μεταπτυχιακές εργασίες και κριτικός αναγνώστης - επιμελητής της έκδοσης του καινούργιου διδακτικού Εγχειριδίου του ΕΑΠ η Ορθοδοξία στον 21ο αι. με τίτλο: Προοπτικές Συνάντησης Ανατολής και Δύσης.

Τον Ιούνιο 2005 εκλέχτηκα ομοφώνως Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. από το 2005 είμαι συνεκδότης του επιστημονικού περιοδικού ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (BulletinofBiblicalStudies). Ειδικότερα επιμελήθηκα το τεύχος 25 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2007), το οποίο ήταν αφιερωμένο στο θέμα: «Ιησούς Χριστός και Σύγχρονοι Ερμηνευτικές Μέθοδοι» και τον τόμο 27 (2009) «Αφιέρωμα: Απόστολος Παύλος» (σε συνεργασία με τον Χρ. Καρακόλη).

Ταυτόχρονα χρημάτισα συνδιοργανωτής του Πρώτου παγκόσμιου Βιβλικού Συνεδρίου στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς 21-24 Σεπτεμβρίου 2007 στην Κόρινθο με θέμα «Απ. Παύλος και Κόρινθος». Συνεπιμελήθηκα την έκδοση των Πρακτικών από τις εκδόσεις Ψυχογιός (2009 www.psichogios.gr/site/Books/show) και ειδικότερα τις Εισηγήσεις των Ελλήνων Βιβλικών και Πατρολόγων. Μετέφρασα στα Ελληνικά από τη Γερμανική τους τρεις τόμους του Ποντίφηκα Βενέδικτου ΙΣΤ’ αναφορικά με τον Ιησού από Ναζαρέτ. Το συγκεκριμένο έργο συζητήθηκε ευρέως τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελλαδικό χώρο.

Τον Δεκέμβριο 2009 εκλέχτηκα ομοφώνως Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διάστημα 17-19 Σεπτεμβρίου 2010 συμμετείχα στη 12η  συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών στις Σέρρες με θέμα: "Ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θέματα εισαγωγικά, φιλολογικά, ερμηνευτικά και θεολογικά του Ευαγγελίου του". Η εισήγησή μου είχε ως θέμα: Το γαμήλιο μοτίβο στην ενότητα των κεφαλαίων Ιω 2-4. Στο Διεθνές-Διαχριστιανικό συνέδριο της Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου διοργάνωσε 20-22 Μαΐου 2011 με τον τίτλο: "Παύλος - Φίλιπποι. Δύο χιλιετίες. Το Ευρωπαϊκό όραμα του Αποστόλου των Εθνών" εισηγήθηκα το θέμα: Η αφήγηση των Πράξεων αναφορικά με την πρώτη επίσκεψη του Απ. Παύλου στους Φιλίππους (Πρ. 16, 11-40).

Το 2005 ορίστηκα υπεύθυνος από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος ανανεώθηκε η συνεργασία με τα πανεπιστήμια Βόννης και Μονάχου. Επιπλέον τον Μάρτιο 2007 συνάφθηκε πενταετής συμφωνία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας με το κορυφαίο στον χώρο της Κ.Δ. Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης. Ήδη αρκετοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματός μας έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα να σπουδάσουν στα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος προωθήθηκε και η ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού. Έτσι το Μάιο του 2008 φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα ο επιμελητής των δέκα πρώτων τόμων του έγκριτου θεολογικού Λεξικού TheologischeRealenzyklopädie (TRE) και εκδότης του περιοδικού Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche (ZNW) M. Wolter, ο οποίος έκανε και Εισήγηση με θέμα Η αμαρτία στην Κ.Δ.. Τον Μάιο 2012 φιλοξενήθηκε ο Assist. Professor Erik Waaler of N.L.A. University College, Bergen, Norway ο οποίος έκανε δύο Εισηγήσεις με τα εξής θέματα: A. JesusoriginfromNazareth: Afulfillmentoftheprophets? B. What impact does Paul’s reuse of Shema in 1 Corinthians 8:6 make on the identity-formation among the Corinthian Christians?

Αντιστοίχως προσκεκλημένος του M. Wolter έδωσα τον Απρίλιο του 2006 δύο διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Βόννης της Γερμανίας με θέματα Ορθοδόξου Ερμηνευτικής.

 

 1. Τον Ιούνιο 2008 προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου του Μονάχου διοργάνωσα Σεμινάριο (Blockseminar) με θέμα Οι σκηνές της Λατρείας στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ενώ δόθηκε και μία διάλεξη με θέμα Το Ταξίδι του Παύλου στη Μελίτη.
 2. Τον Ιούλιο του 2010 (05.08-07.08.2010) έκανα εισήγηση στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με θέμα DieAssoziationenderHochzeitinKana (Joh. 2, 1-12) και Σεμινάριο με θέμα RhetorischeAnalysederAreopagsrede. Την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα (27-31 Ιουλίου) συμμετείχα στο 65ο Παγκόσμιο Συνέδριο του SNTS στο Βερολίνο.
 3. Στο Πανεπιστήμιο της Βόννης έκανα εισήγηση στις 06.07 με θέμα Am Anfang war die Hochzeit: Jesus erstes Zeichen im Johannesevangelium. Συμμετείχα στο Συνέδριο 08-11.08.2011 του EABS (European Association of Biblical Studies) International Meeting στη Θεσσαλονίκη με εισήγηση: The intimacy o Paul to the Thessalonians in 1Thess. 2: 7b-12.2: 7b-12.
 4. Το διάστημα 04.07-11.07.2012 στο Μόναχο έκανα τρεις Εισηγήσεις με τα εξής θέματα: α. Kommtundseht!Ἔρχεσθεκαὶὄψεσθε (Joh 1,35-39): Die ersten Worte Jesu im Johannesevangelium und die Formierung seines Jünger-Kreises β. Die Einheit Joh 2-4 und das Motiv der hochzeitlichen Erfahrung des Paschafestes γ. Die Auslegung der Prophetie in der Offenbarung. EinParadigmaausderhimmlischenLiturgie (Kap. 4-5).
 5. Τον Μάιο του 2013 διοργάνωσα από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Μονάχου Σεμινάριο στην Πάτμο με θέμα την Αποκάλυψη (www.orththeol.uni-muenchen.de/.../blockexpatmos-ank.pdf).
 6. Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους το σε συνεργασία με τον Prof. Dr. J. van der Watt διοργάνωσα στο ίδιο νησί για πρώτη φορά το διεθνές colloquium ioanneum του οποίου είμαι και μέλος.

 

Διοικητικά έχω αναλάβει στο Τμήμα που διακονώ τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Το Σεπτέμβριο 2010 ορίστηκα Υπεύθυνος Σύμβουλος των Φοιτητών, Υπεύθυνος για τους φοιτητές ΑΜΕΑ και Υπεύθυνος για την «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2010-2012. Το 2012 ορίστηκα υπεύθυνος και του δεύτερου αντιστοίχου Προγράμματος ενώ εγκρίθηκε και τρίτο για τη διετία 2013-2015 με τα συμμετοχή 70 φοιτητ΄ων.
 2. Συνέταξα το Παράρτημα Διπλώματος (DIPLOMA SUPPLEMENT) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σε συνδυασμό με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) τόσο για τον προπτυχιακό όσο και τον μεταπτυχιακό κύκλο του Τμήματος το οποίο εγκρίθηκε από τη ΓΣ. του Τμήματος και τέθηκε σε ισχύ.
 3. Συνεπιμελήθηκα τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που υπηρετώ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 4. Εξελέγην Γραμματεύς του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 5. Είμαι Μέλος ΟΜΕΑ για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.
 6. Είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος όπου διακονώ από το 2011.
 7. Είμαι Διευθυντής του Τομέα Βιβλικών Σπουδών από το 2013.
 8. Παράλληλα πραγματοποιώ εκπαιδευτικές εκδρομές. Με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές φιλοξενηθήκαμε στην Πάτμο τον Ιούνιο 2006 από τη Μονή του αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Το διάστημα 29 Απριλίου – 3 Μαΐου 2010 διοργάνωσα εκδρομή με ομάδα τριάντα φοιτητών ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία (http://www.slideboom.com/presentations/182705/In-the-Footsteps-of-St.Paul).
 9. Προγραμματίζεται ταξίδι στις μικρασιάτικες Εκκλησίες της Αποκάλυψης.

 

Τα έτη 2007-2010 εισηγούμαι θέματα αναφορικά με την παιδαγωγική διάσταση του γνωστικού μου αντικειμένου στη Σχολή Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας, τη Σχολή Επιμόρφωσης Κατηχητών, το Σεμινάριο Ιεραποστολικής του ιδίου φορέα, τους πιστοποιημένους σεμιναριακός Κύκλους του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τα Σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΠΘ σε Συνεργασία με το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο  Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικής και διδακτικής Κατάρτισης της ΠΕΘ. Συμμετείχα στο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Κρήτης με θέμα: Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών 13-15.11. 2008. Η Εισήγησή μου To ταξίδι του Παύλου στη Ρώμη μέσω της Κρήτης και το Ναυάγιο στη Μελίτη δημοσιεύθηκε στο Απόστολος Τίτος Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης Γ’ τεύχος 10 Αύγουστος 2008 199-225. Επιπλέον συμμετείχα ως διορθωτής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για το διορισμό των θεολόγων στη Μέση Εκπαίδευση το Φεβρουάριο 2003, το Μάιο 2005 και το Μάρτιο 2007. Τον Ιανουάριο του 2008 η Μονή του αγ. Ιωάννου του Θεολόγου με όρισε Επιστημονικό Συνεργάτη της και κατόπιν προσκλήσεώς της το διάστημα 19.05-22.05.2008 όπως και τον Ιούλιο του 2012 μετέβη στην Πάτμο προκειμένου να κάνω διαλέξεις στο Κέντρο Ορθοδόξου Πολιτισμού της Νήσου σχετικά με την Ιστορία και τη Μέθοδο Ερμηνείας του Βιβλίου της Αποκαλύψεως.

Τον Ιούλιο του 2008 κατόπιν Εισηγήσεως των Καθηγητών Χρυσ. Καραγκούνη και M. Wolter και Κρίσεως του επιστημονικού μου έργου εκλέχτηκα μέλος της παγκόσμιας Ένωσης Καινοδιαθηκολόγων, της γνωστής ως SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas). Είμαι μέλος και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής EABS (European Association of Biblical Studies) στο συνέδριο της οποίας στη Θεσσαλονίκη 08.08-11.08.2011 συμμετείχα με εισήγηση: The Intimacy of Paul to the Thessalonians in 1Thess. 2: 7b-12. Έχω συμμετάσχει ως μέλος της Επταμελούς αλλά και ως συντάκτης της εισηγητικής Έκθεσης στις Κρίσεις όλων των συναδέλφων που διδάσκουν Καινή Διαθήκη σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς από τη βαθμίδα του Λέκτορα μέχρι και αυτή του Αναπληρωτή.