Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 2011-12

 

e-mail φοιτητικής ενημέρωσης:

st.papalexandropoulos@gmail.com

 

 

 
  • Βιογραφικό
  • Εργογραφία
  • Δραστηριότητες
  • Μαθήματα
  • Ανακοινώσεις

O Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος είναι θρησκειολόγος, ειδικευμένος στις ιαπωνικές θρησκείες και ιδιαίτερα στον ιαπωνικό βουδισμό. Εργάζεται ως τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα.

 

Προσεχώς.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

Μάθημα [31Υ018]: Ιστορία Θρησκευμάτων


Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

 

Περιεχόμενο: Η Ιστορική πορεία του Ινδουισμού από τον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού έως σήμερα κατά περιόδους (Βεδική,Ουπανισαδική,Θεϊστική-Χιναγυάνα,Μαχαγυάνα). Στο πλαίσιο της "Βεδικής περιόδου" εξετάζεται η αρχική, πολυθεϊστική μορφή του Ινδουισμού. Στο πλαίσιο της "Ουπανισαδικής περιόδου" εξετάζεται το επόμενο, ενστικτικό κοσμοείδωλο και οι βασικές έννοιες του κάρμα,της σαμσάρα, της κυκλικής έννοιας του χρόνου, καθώς και η βασική μορφή της γιόγκα. Στο πλαίσιο της "Θεϊστικής περιόδου" εξετάζονται οι τρεις μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις που αποτελούν τον Ινδουισμό από το 500 π.Χ περίπου έως σήμερα: Βισνουισμός, Σιβαϊσμός, Σακτισμός.Τέχνη, Ναοί, γιορτές, λατρεία, γιόγκα αυτών των παραδόσεων.


Ομοίως η ιστορική πορεία του Βουδισμού κατά περιόδους: Θεραβαντική, Μαχαγυανική. Βασικές έννοιες κυρίως του Θεραβάντα (Νότιου Βουδισμού: Ο Βόρειος ή Μαχαγυάνα Βουδισμός εξετάζεται στο επιλεγόμενο "Κινεζικά και Ιαπωνικά Θρησκεύματα").Τέχνη, μοναχισμός, λατρεία στον Θεραβάντα (και περιληπτικά στο Μαχαγυάνα) Βουδισμό έως σήμερα.
Τέλος, σύγκριση της χριστιανικής διδασκαλίας με βασικά σημεία των ανατολικών θρησκειών.


Συγγραμμάτα:

Επιλογή Α [12489790]: Θέματα Θρησκειολογίας, Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος.
Επιλογή Β [4689]: Ίχνη από την Αναζήτηση του Υπερβατικού, Αρχ. Αλβανίας Αναστάσιος.

 

 

Β. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

Μάθημα [31Ε126]: Νέα Θρησκευτικά Κινήματα


Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλεγόμενο, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

 

Περειχόμενο: Τα νέα θρησκευτικά κινήματα (New Religious Movements) (γνωστά επίσης με τα ονόματα εναλλακτικές θρησκείες ή –σπάνια – παραθρησκείες, λατρείες κ.λπ.) αποτελούν μεγάλο μέρος της θρησκευτικής δραστηριότητας της σύγχρονης εποχής. Σε αυτό το μάθημα εξετάζεται το φαινόμενο αυτών των κινημάτων κατά φάσεις, ξεκινώντας από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Περιγράφονται οι φάσεις των εξ ανατολής προερχομένων Νέων Θρησκευτικών Κινημάτων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κατόπιν η φάση της αναβίωσης αρχαίων ή παλαιότερων θρησκειών με νέα μορφή.


Συγγράμματα:

Επιλογή Α[12489812]: Νέα Θρησκευτικά Κινήματα, Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος.

Επιλογή Β [13468]: Σύγχρονες αιρέσεις '' θρησκευτικά κινήματα '': Νέα εποχή, Παπαδόπουλος Αντώνιος Μ.

 

Μάθημα [31Ε123]: Ισλάμ

 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλεγόμενο, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

 

Περιεχόμενο: Η σημασία της γνώσεως του Ισλάμ σήμερα. Βίος του Μωάμεθ. Κοράνιο – Παραδόσεις. Οι βασικές θεολογικές απόψεις του Κορανίου. Λατρευτική ζωή. Ο θρησκευτικός νόμος, κανόνας ζωής των μουσουλμάνων. Διακλαδώσεις του Ισλάμ. Διαφορές μεταξύ σουννιτών και σιϊτών. Ισλαμικός μυστικισμός. Χαρακτηριστικά σύγχρονου Ισλάμ. Η ιδιαιτερότητα της Τουρκίας στο σύγχρονο Ισλάμ.

 

Συγγράμματα:
Επιλογή Α [4990]: ΙΣΛΑΜ, Αρχ. Αλβανίας Αναστάσιος
Επιλογή Β [5541]: Ισλάμ-Θρησκεία και Πολιτεία, Γρηγόρης Δ. Ζιάκας.

 

 

Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

Μάθημα [31Π053]: Κινεζικά και Ιαπωνικά Θρησκεύματα


Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Προαιρετικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

 

Περιεχόμενο: Κινεζικά Θρησκεύματα (Ταοϊσμός, Κομφουκιανισμός, Κινεζικός Βουδισμός).Ιαπωνικά Θρησκεύματα (Σιντοϊσμός, Ιαπωνικός Βουδισμός). Σύγχρονες Θρησκευτικές τάσεις.


Συγγράμματα:

Επιλογή Α [12489790]: Θέματα Θρησκειολογίας, Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος.

Επιλογή Β [4689]: Ίχνη από την Αναζήτηση του Υπερβατικού, Αρχ. Αλβανίας Αναστάσιος.

 

Μάθημα [31Π052]: Εισαγωγή στη Θρησκειολογία


Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Προαιρετικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

 

Περιεχόμενο: Η Θρησκειολογία ως Επιστήμη. Κλάδοι της Θρησκειολογίας (Ιστορία Θρησκευμάτων, Συγκριτική Θρησκειολογία, Φαινομενολογία της Θρησκείας). Το πρόβλημα του ορισμού της Θρησκείας. Τύποι Θρησκειών. Η Θρησκειολογία από την αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα. Η σημερινή θέση της Θρησκειολογίας. Πρωτόγονη Θρησκεία.


Συγγράμματα:

Επιλογή Α [4925]: Συγκριτική Θρησκειολογία, Eric Sharpe.

Επιλογή Β [5101]: Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, Braun W.,McCutcheon R.

 

Μεταβείτε στην θυρίδα ανακοινώσεων μέσω του ακόλουθου συνδέσμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντελεστές Ιστοσελίδας