Αρχική σελίδα » Τομείς και Προσωπικό - Sections, Faculty and Staff » Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Tομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Διευθυντής

    

Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Αναπλ. Καθηγητής

     

Μέλη ΔΕΠ

  

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής

     
   

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

     
 

Ειρήνη Χριστινάκη, Επίκ. Καθηγήτρια

     
 

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής

     
 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια

     
    Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
     
     

Μέλη ΕΤΕΠ

 

- Υποστήριξη, Πληροφορίες Τομέα

     
 

κα. Σιλβέστρου Αθανασία
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφ. αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφ. αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr