Αρχική σελίδα » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εντάσσεται ως προαιρετική στο νέο 4ετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο για περίοδο 2 (δύο) μηνών πλήρους απασχόλησης (20 ημέρες/μήνα). Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η απόφαση της επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

- Είσοδος στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
- Γραφείο Πρακτικής άσκησης ΕΚΠΑ
 

Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

(α) Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Π.Α. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
(β) Καθηγήτρια Διοτίμα Λιαντίνη, Επόπτρια Π.Α.
(γ) Αναπλ. Καθηγήτρια Πανωραία Κουφογιάννη, Επόπτρια Π.Α.

Πληροφορίες: κα Αφροδίτη Αγαπητού (ΕΤΕΠ),
Γραφείο αρ. 105, 210-727-5731

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνέλευσης του Τμήματος της 12ης Ιουνίου 2019.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 15 ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

- Τελικός κατάλογος αποτελεσμάτων του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020).