Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ενημερώνουμε το κοινό και τους φοιτητές που προσέρχονται στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής για οποιαδήποτε αιτία, ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απολύτως υποχρεωτική, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοινώσεις και ειδήσεις σχετικά με τα μαθήματα αναρτώνται κατά πρώτο λόγο στην η-τάξη εκάστου μαθήματος και, κατά δεύτερο λόγο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εγγραφή όλων των φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-τάξη του Ε.Κ.Π.Α. γίνεται με ευθύνη του οικείου διδακτικού προσωπικού.

Η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού (με συγκεκριμένο υπάλληλο) και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (αποστολή αιτήματος στο mail της Γραμματείας secr@soctheol.uoa.gr, είτε μέσω της ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης, είτε μέσω Κ.Ε.Π.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος για χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου eprotocol.uoa.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο στην περίπτωση που το αίτημά σας αποσταλεί στο mail της Γραμματείας, secr[at]soctheol.uoa[dot]gr, θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να επισυνάψετε σκαναρισμένη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις. Στην περίπτωση που έχετε ήδη αποφοιτήσει από το Τμήμα θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να επισυνάψετε σκαναρισμένη την αστυνομική σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ