ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τήν Τετάρτη, 7η Δεκεμβρίου 2022, ὥρα 09.30, στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος “Πηγές Κανονικοῦ Δικαίου” τῆς Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Ἕλενας Γιαννακοπούλου, νομικοῦ καί μέλους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Μοναχικοῦ Βίου, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση-ἐνημέρωση τῶν φοιτητῶν στήν πολύτομη-πολύτιμη Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Συνοδικό Μέγαρον, Ἰασίου 1, Ἀθήνα) ἀπό τόν Διευθυντή τῆς Βιβλιοθήκης, Θεολόγον καί πολυγραφότατον Συγγραφέα κ. Ἐμμανουήλ Μελινόν. 

Στήν συνέχεια, μέ τήν προτροπή καί διαμεσολάβηση τοῦ ἰδίου, ἡ Καθηγήτρια μετά τῶν φοιτητῶν της ἔγιναν δεκτοί ἀπό τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερώνυμον -κατά τό διάλειμμα τῆς πρώτης ἡμέρας Συνεδριῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου- στήν μεγάλην αἴθουσα Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, περιστοιχούμενος ἀπό Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς, χαιρέτισε ἕνα-ἕνα πρόσωπον, ἐκφράζοντας τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του καί ἀπηύθυνε πατρικές ἑόρτιες προσρήσεις καί νουθεσίες, προτρεπόμενος τούς φοιτητές νά συνεχίσουν μέ ζῆλο τόν δρόμο τῆς καταρτίσεως, λέγων χαρακτηριστικῶς: "Μέ τό καλό νά μᾶς φέρετε πολλές διατριβές"! 

Ἀκολούθως, πάλι στόν φιλόξενον χῶρο τῆς Βιβλιοθήκης, ὁ Διευθυντής της κ. Μελινός προσέφερε τεῦχος μέ τίς τροποποιήσεις τοῦ Ν. 599/1977 καί νηστίσιμα γλυκίσματα, ἐνῷ παρεκάλεσε τόν γειτνιάζοντα Γραμματέα τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων Ἀρχιμανδρίτην π. Σεβαστιανόν Σωμαράκην, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε τήν ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν, ἐπί θεμάτων Κανονικοῦ Δικαίου κι ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.