Με τις σπουδές σας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, το οποίο εγγυάται μια σχολή όπου εκτιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο ως μοναδική εικόνα του Θεού,  ανοίγονται μπροστά σας νέοι ορίζοντες!
Περισσότερα...

    Το  Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία» αποτελεί ένα μοναδικό τόπο συνάντησης της Θεολογίας και των θρησκευτικών επιστημών με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της νεωτερικότητας καθώς τις σύγχρονες επιστήμες.