Συνεχής και συγκεντρωτική ροή ειδήσεων και ανακοινώσεων για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Τμήματος (Σπουδές, εξεταστική, φοιτητική μέριμνα, εκδηλώσεις).

Είσοδος στο Κέντρο Ενημέρωσης

Στη διαμόρφωση του περιεχομένου του Κέντρου Ενημέρωσης συμβάλλουν απευθείας οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Γραμματεία) ανάλογα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές τους έχουν ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Καλώς ήλθατε!

    Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο ιστοχώρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία συνίσταται από ένα πραγματικό μωσαϊκό ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης και η-μάθησης, οι οποίες «πολυμερώς και πολυτρόπως» εγγυώνται την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη φυσιογνωμία, τη διοίκηση, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την ερευνητική και κοινωνική δυναμική του Τμήματός μας.

Παράλληλα, εξασφαλίζουμε στο φοιτητικό σώμα γρήγορη και συγκεντρωτική πρόσβαση σε μια πληθώρα θεμελιωδών στοιχείων για την επιτυχία των σπουδών σας στο Τμήμα, όπως ειδήσεις, εκδηλώσεις, επικοινωνία για φοιτητικές υποθέσεις, προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σημαντικές ευκαιρίες έρευνας, ανάπτυξης και απασχόλησης.

 Μείνετε μαζί μας!

 

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών