ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CIVIS BIPS PROGRAMS- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

23 νέα προγράμματα CIVIS BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής  στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

23 νέα προγράμματα CIVIS BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής  στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Προθεσμίες υποβολής: Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2023 και κατά περίπτωση

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended Intensive Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα(διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.
Βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο/η συμμετέχων/ουσα να είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα "Blended Intensive Programs" BIPs;

Τα Blended Intensive Programs (BIPs) είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές/φοιτήτριες από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών/φοιτητριών. Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από*ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή της φοιτήτριας/του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

- Υγεία

- Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες

- Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

- Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

- Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά/

Ποιους αφορούν: Φοιτητές/φοιτήτριες όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων

Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)

Προθεσμίες υποβολής: Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2023

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 23 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία

https://civis.eu/en/civis-courses

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses

<https://civis.eu/en/civis-courses>.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes  <https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας του ΕΚΠΑ στοe-mail: info-civis[at]uoa[dot]gr<mailto:info-civis[at]uoa[dot]gr>.