ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CIVIS-ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ BIPS ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

CIVIS-Νέα μαθήματα BIPs  Νέος κύκλος αιτήσεων

 CIVIS - Νέα μαθήματα BIPs - Νέος κύκλος αιτήσεων - Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Αιτήσεις έως 28 Απριλίου 2024

To Ε.Κ.Π.Α μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες του να συμμετάσχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα "CIVIS Courses", όπως τα blended-intensive-programmes https://civis.eu/en/learn/course-types/blended-intensive-programmes και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο/η συμμετέχων/ουσα να είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του/της ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Τα "Blended Intensive Programmes (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα - μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές/τριες από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών/τριών. Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS.

Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων των κόμβων (Hubs) του CIVIS: Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά, Υγεία,(Βιώσιμες)Πόλεις, Χώροι, Κινητικότητα, Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός.

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις για τον μήνα Απρίλιο 25 νέα προγράμματα που αφορούν ποικίλα επιστημονικά πεδία.

https://civis.eu/en/get-informed/events/the-spring-edition-of-the-bips-is-here-choose-among-25-bended-intensive-programs-and-apply-by-april-28th

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότηταςστην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS civis.eu <https://civis.eu/en στην κατηγορία CIVIS Courses https://civis.eu/en/learn/civis-courses?type%5B%5D=8&format%5B%5D=Blended#courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://civis.eu/en/learn/course-types/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>Q&AonBlendedIntensiveProgrammes είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis[at]uoa[dot]gr ,  mailto:info-civis[at]uoa[dot]gr και με την αρμόδια κα Νικοπούλου Άννα από το γραφείο CIVIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sanikopoulou[at]uoa[dot]gr.

Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο.