ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Προθεσμία δηλώσεων
από  24 Οκτωβρίου 2023 έως 18 Δεκεμβρίου 2023

Oι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν μέσω web (http://my-studies.uoa.gr) όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

  • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν πρώτα τα μαθήματα στο my-studies και μετά να δηλώσουν τα συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Για την επιβεβαίωση της δήλωσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία εκπρόθεσμη δήλωση δε θα γίνει δεκτή
  • Οι φοιτητές/τριες 1ου και 3ου εξαμήνου δηλώνουν μέχρι και 9 μαθήματα από χειμερινά εξάμηνα
    Οι φοιτητές/τριες 5ουεξαμήνου δηλώνουν μέχρι και 13 μαθήματα από χειμερινά εξάμηνα
    Οι φοιτητές/τριες 7ουεξαμήνουδηλώνουν μέχρι και 18 μαθήματα από χειμερινά εξάμηνα
    Οι φοιτητές/τριες επί πτυχίω δηλώνουν μέχρι και 40 μαθήματα από χειμερινά και εαρινά εξάμηνα

Η δήλωση θα είναι διαθέσιμη στο my-studies ΜΕΤΑ τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και την οριστικοποίηση των δηλώσεων οπότε και θα μπορείτε να τη δείτε στο μενού «Ιστορικό Δηλώσεων».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος