ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/11/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 15/11/2023

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από 1/11/2023 έως και 15/11/2023

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 1/11/2023 έως και 15/11/2023

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις υποβάλλονται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ 

eprotocol.uoa.gr
από 1/11/2023 έως και 15/11/2023

Μετά την είσοδο στην Υπηρεσία eprotocol.uoa.gr επιλέγουμε:

Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα και

08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις

Επιλέγουμε τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας από τον σχετικό κατάλογο και συμπληρώνουμε τα στοιχεία της αίτησης.

Προσθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας όπως αυτά υποδεικνύονται (φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου/αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών του Τμήματος – Σχολής Προέλευσης/βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  ο πίνακας συμμετοχής των υποψηφίων και  τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ της αίτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:  Η αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τη σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς (Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ Β’ 1329/2015)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος