ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία θα πρέπει ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: 

https://eprotocol.uoa.gr/ 

Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ

και να επιλέξουν: 

  • Νέα αίτηση κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό (δηλαδή χρησιμοποιώντας το username και το password που έχουν ήδη αποκτήσει κατά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία) και
  • 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών συμπληρώνοντας την αίτηση και επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Ηλεκτρονική εγγραφή από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου
  3. Μόνο για τους άνδρες: Πιστοποιητικό  γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας γίνεται στην ιστοσελίδα:

https://academicid.minedu.gov.gr/ κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό (username και το password)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος