ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλα τα μαθήματα της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Έλενας Γιαννακοπούλου θα εξεταστούν γραπτώς την Παρασκευή 14.6.24, 9.00π.μ.-11.00π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος.