ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (1/11 - 31/12/2022) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κ' ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (1/11 - 31/12/2022) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κ' ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022 ΕΩΣ 31-12-2022

 

1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣYN. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15-09-2022

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ