ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CIVIS- ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ BIPS- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

CIVIS- Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών/τριών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS
               CIVIS- Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών/τριών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις τουCIVIS

Ποιους αφορούν: Φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
Αιτήσεις :ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:25 Φεβρουαρίου 2024

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
του CIVIS
<https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis
προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές /τριες του να συμμετάσχουν σε
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα "CIVIS Courses", όπως τα Blended
Intensive Programmes
https://civis.eu/en/learn/course-types/blended-intensive-programmes
και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε
ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση.
Bασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν:
ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα να είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια του
ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του/της ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει
άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η
εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.
Τα "Blended Intensive Programmes (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας
Erasmus+.
Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια
σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5
ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του
CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια
ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες
για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από
τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν
διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων
εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή στο εντατικό
πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων,
τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS(καθορίζονται και από τους διοργανωτές
του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS δίνεται
έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία,
επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ
των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν στις 5
προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS.
Αναλυτικότερα, τα νέα CIVISπρογράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων των κόμβων (Hubs) του CIVIS:

Υγεία

Βιώσιμες Πόλεις, Χώροι, Κινητικότητα

Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις για τον μήνα Φεβρουάριο 9 νέα προγράμματα
BIPs που αφορούν ποικίλα επιστημονικά πεδία. Δείτε περισσότερα στο
επισυναπτόμενο αρχείο και δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα που σας
ενδιαφέρει!

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως
έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας
στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS(civis.eu <https://civis.eu/en>)
στην κατηγορία CIVIS Courses <https://civis.eu/en/learn/civis-courses>.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο
σύνδεσμο:<https://civis.eu/en/learn/course-types/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>Q&AonBlendedIntensiveProgrammes
<https://civis.eu/en/learn/course-types/blended-intensive-programmes/qanda-on-BIPs>,
είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο
ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis[at]uoa[dot]grmailto:info-civis[at]uoa[dot]gr και με την αρμόδια κα Νικοπούλου Άννα από το
γραφείο CIVIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sanikopoulou[at]uoa[dot]gr.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ
civis[at]uoa[dot]gr

 

CIVIS Blended Intensive Programmes