ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Προθεσμία δηλώσεων από 5 Μαΐου 2023 έως 11 Μαΐου 2023

Oι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν μέσω web (http://my-studies.uoa.gr) όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

  • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν πρώτα τα μαθήματα στο my-studies και μετά να δηλώσουν τα συγγράμματα στον Εύδοξο
  • Οι φοιτητές/τριες 2ου και 4ου εξαμήνου δηλώνουν μέχρι και 9 μαθήματα από εαρινά εξάμηνα

Οι φοιτητές/τριες 6ουεξαμήνου δηλώνουν μέχρι και 13 μαθήματα από εαρινά εξάμηνα

Οι φοιτητές/τριες 8ουεξαμήνουδηλώνουν μέχρι και 18 μαθήματα από εαρινά εξάμηνα

Οι φοιτητές/τριες επί πτυχίω δηλώνουν μέχρι και 40 μαθήματα από χειμερινά και εαρινά εξάμηνα

  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία εκπρόθεσμη δήλωση δε θα γίνει δεκτή
  • Για την επιβεβαίωση της δήλωσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων
  • Η δήλωση θα εμφανιστεί στο μενού «Ιστορικό Δηλώσεων» ΜΕΤΑ τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και την οριστικοποίηση των δηλώσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
04/05/2023