ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Γ ΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01.11-31.12.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Γ ΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01.11-31.12.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Γ' ΦΑΣΗ της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 έως και Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ του ΕΚΠΑ. > 15. Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΑ φοιτητών για Π.Α. ΤΚΘΘ
Ν.-ΔΕΚ. 2022 Γ΄ ΦΑΣΗ
2. Υ.Δ. ΦΟΙΤ. ΤΜΚΘΘ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΗΣ Π.Α. ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
3. Υ.Δ. ΦΟΙΤ. ΤΜΚΘΘ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Π.Α.