ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23]

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

- ΦΕΚ ίδρυσης και αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας

- Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, Πρόγραμμα Σπουδών και σύντομες περιγραφές μαθημάτων

- Πληροφορίες:(+30) 694 587 8071, 697 715 4086, reledu[at]soctheol.uoa[dot]gr.

- Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων 2.400 ευρώ (800 ευρώ Χ τα 3 εξάμηνα του ΠΜΣ).

- Το 1ο Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι χειμερινό και προγραμματίζεται να ξεκινήσει Νοέμβριο 2022.

- Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στο Α΄και Β΄ εξάμηνο  προσφέρονται τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

- Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου 2022 30 Οκτωβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/

- Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής: Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Συμπλήρωση στοχείων > Στο πεδίο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ συμπληρώνετε εκ νέου το όνομα του ΠΜΣ > Η ανάρτηση δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική ή απαραίτητη μόνο όπου υπάρχει κόκκινος αστερίσκος > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.

- Χρήσιμο λογισμικό: Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημσ προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.